Hem Om KSS
Information om Kungsörs Segelsällskap Skriv ut

 Senast uppdaterad: Mars 2013            


Kungsörs Segelsällskap

och skall förkortas  KSS    

  Org-nr Adress Bankgiro
  878500-0806 Box 90, 736 22 Kungsör 5128-2812


SOM MEDLEM I KSS FÅR DU

 • Ett gott kamratskap och en rad trevliga aktiviteter, t.ex.
  • Kurser
  • Seglingar
  • Fester
  • Klubbaftnar
  • m.m.
 • Du får också i mån av plats tillgång till vår båthamn.
 • Du får använda vår båtkran och mastkran.
 • Vi har en bra uppläggningsplats för båtar. Du måste ha en båt-vagn.
 • Du får rätt att försäkra Din båt i Svenska Sjö.
 • Du får utnyttja vår klubbholme V:a Glipen. Där har vi klubbhus med toalett, ljugarbänk, bastu och Galtens vackraste solnedgångar. 

KSS STÄLLER I GENGÄLD VISSA KRAV PÅ DIG

 • Vi vill gärna se Dig då och då.
 • Vinnlägg Dig om ett gott sjömansskap. Man gör så gott man kan.
 • Håll snyggt i naturen. En KSS-are förorenar aldrig i Galten eller på världshaven.
 • Tänk på att Du hedrar Ditt segelsällskap och skapar good-will för segelsporten.
 • Självklart för Du KSS-vimpeln på Din båt! Den finns att köpa via Hamnkommittén.
 • Som BÅTÄGARE har du ARBETSPLIKT om 5 timmar.
  Arbetsinsatsen gäller för den som
  • är båtägare och
  • är seniormedlem (inklusive pensionärer under 75 år)
  Medlemmar som ingår i någon kommitté är undantagna.

PRAKTISKA UPPLYSNINGAR

 • Vår klubbhamn i Kungsör är tyvärr för liten. Alla kan inte få plats där. Anmälan om förändring av båtinnehavet skall anmälas till Hamnkommittéen.
 • Vinteruppläggning sker gemensamt i början av oktober. Kontakta Hamnkommittén.
 • Nyckel till V:a Glipen samt till varvslokalen kan erhållas mot deponeringsavgift. Kontakta Hamnkommittén.
 • Våra aktiviteter annonseras alltid på följande platser:
  • Varvslokalen vid klubbhamnen
  • Vid vissa tillfällen annonseras även i ortspressen.
  Och - vi finns ju alltid på vår hemsida!

KORT OM

 • Kungsörs Segelsällskap bildades 1914 med sitt första möte den 2 augusti samma år.
 • KSS har en egen hamn med plats för ca 75 båtar.
 • KSS har egen båtkran och mastkran.
 • KSS har Galtens bästa klubbholme - i varje fall vad gäller hamnen!
 • Aktuell statistik (maj 2017):
  • 280 medlemmar varav
  • 71 familer
  • 11 hedersmedlemmar
  • 138 båtar

Glöm inte att det är var och ens enskilda insatser som håller vår klubb igång!