Hjulstabron maj 2019

Hjulstabron under maj 2019
------------------------------------
OBS! 1/5 - 24/5 2019 reduceras antalet öppningar för fritidsbåtar med anledning av underhållsarbeten på bron.

Vardagar
------------
• 00.10 - 00.20
• 02.10 - 02.20
• 04.10 - 04.20
• 06.10 - 06.20
• 09.10 - 09.20
• 10.10 - 10.20  UTGÅR 1/5 - 24/5
• 11.10 - 11.20  UTGÅR 1/5 - 24/5
• 13.10 - 13.20
• 14.10 - 14.20  UTGÅR 1/5 - 24/5
• 15.10 - 15.20  UTGÅR 1/5 - 24/5
• 18.10 - 18.20
• 20.10 - 20.20
• 22.10 - 22.20

Lördagar, söndagar och helgdagar
-------------------------------------------
• Dygnet runt öppnas bron en gång inom följande tider: 0010 - 0020, 0110 - 0120 osv till 2310 - 2320.

Fritidsbåtar ska, vid behov använda VHF kanal 14 för kontakt med brovakt.
Hjulstabron via telefon: 0171-44 90 82.